Pantung muncung (Pantun Muncung)

Pantun Muncung... . (lebih molek dibaca di hadapan cermin... pastikan mu membacanya
dengan gaya dan intonasi yang betul... jangan nak tipu aaa... )

Duuk tugu kucung burluru,
munu nuk sumu su kucung bulung,
du'u tugu buluh ku curu
munu nuk sumu cuk uduk surung.

Gunung du'uk burcubung tugu,
huncur budun du kundung tunuh,
budu yung bu'uk dukunung jugu,
du'u tugu kucung burluru.

bu'uh cumpuduk du luur pugur
umbul guluh tulung julukkun,
humbu buduk buru burlujur,
kulu suluh tulung tunjukkun.

Pusung umus dubuwu burluyur
musuk subujuk du utus putu,
hutung umus buluh dubuyur,
hutung budu du buwu mutu...

Suku'un turumu kusuh... ..

No comments:

Post a Comment

Penafian

Team Lawak Jenaka Online Ingin Menyampaikan Permintaan Maaf Yang Sebesar-besarnya Kepada Semua Pemilik-pemilik Artikel Lawak Jenaka Di Dalam Blog Lawak Jenaka Online Ini.

Semua Artikel Lawak Jenaka Diterima Dari Pengunjung & Peminat Blog Lawak Jenaka Online.

Team Lawak Jenaka Online Tidak Melakukan Plagiat Terhadap Blog-blog Lain.

Letakkan URL Anda.